In Romanian folklore, forests, trees and especially fir trees have a very powerful - almost religious - connection to the man, accompanying him throughout the most important moments in life. 🌲“The Fir Church” 🌲 was a cluster of fir trees planted in circle or cut off in a similar shape in the mountain forests, where shepherds would marry girls against their parents’ will. They would come to the sheepfold and the ceremony would be officiated by an old shepherd or sometimes even by a priest. The couple would have as witnesses to their union the stars of the night sky and the treetops closing around them like a temple of God.

.

.

În folclorul românesc, pădurile, arborii și în special brazii au o conexiune puternică - aproape religioasă - cu omul, însoțindu-l în momentele cele mai importante din viață. 🌲“Biserica de Brazi” 🌲era un pâlc de brazi plantați în cerc sau defrișați într-o formă similară în pădurile din munți, unde ciobanii se căsătoreau cu fetele din sat împotriva voinței părinților. Fetele veneau la stână și ceremonia era oficiată de un păstor bătrân sau, uneori, chiar de un preot. Cuplul avea ca martori la uniunea lor stelele cerului și coroanele brazilor care se inchideau în jurul lor ca un templu al lui Dumnezeu.

Back to Top